Spring over hovedmenu

Arbejdsmiljøforskningsfondens årskonferencer

Arbejdsmiljøforskningsfondens årskonference 2022

 

Sæt kryds i kalenderen.

Arbejdsmiljøforskningsfondens årlige konference afholdes

den 12. januar 2022

på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 Kbh. S

Programmet

Programmet vil blive tilgængeligt i løbet af december.

Om tilmelding

Send en mail til forskningsfonden@at.dk 

Skriv ’Tilmelding’ i emnefeltet. Angiv deltagernavn og organisation/institution i mailen.

Tilmelding skal ske senest den 16. december 2021.

 

Nærmere informationer følger. 

God debat om fremtidens arbejdsmiljø

Hvordan forebygger vi, at ansatte bliver udsat for støv under nedrivning? Kan vi styrke den sociale kapital i mejeribranchen? Og er der behov for at stramme lovgivningen om psykisk og fysisk arbejdsmiljø?

Temaerne spændte vidt, og diskussionslysten var stor, da 150 deltagere i onsdags besøgte Arbejdsmiljøforskningsfondens årlige konference.

Her blev resultaterne af en række nye forskningsprojekter om arbejdsmiljø præsenteret, og det satte gang i en god og levende debat mellem deltagerne, som bestod af forskere, myndigheder, rådgivere og virksomheder samt repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

Konferencen vekslede mellem plenumoplæg og sessioner i mindre grupper. Og i pauserne var der desuden posterudstilling, hvor deltagerne fik mulighed for at høre nærmere om de igangværende projekter, der er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Se de forskellige oplæg og bliv klogere om temaerne på konferencen.

Formiddagens oplæg

Forebyggelseskultur i nedrivningsbranchen – udvikling af et virkemiddel til forebyggelse af udsættelse for sundhedsskadeligt støv, Hans Jørgen Limborg, TeamArbejdsliv

Samarbejde, kommunikation og sikkerhedspraksis blandt danskere og udlændinge i bygge- og anlægsbranchen, Regine Grytnes, AMK Herning

Undersøgelse af gravides arbejdsmiljø og holdninger til sygefravær. Udvikling af intervention for fastholdelse af gravide medarbejdere, Anne-Mette Momsen og Dorte Raaby Andersen, DEFACTUM

Deltagerinvolverende intervention for bedre brug af hjælpemidler i hospitalsvæsenet v. Markus D. Jakobsen, NFA

Eftermiddagens oplæg

Interventionsprojekt om social kapital, effektivitet, engagement, trivsel og helbred i mejeri-industrien, Thomas Clausen, NFA

Styreneksponering og risiko for kræft, Henrik Kolstad, AMK Aarhus

Virksomhedens ansvar for medarbejdernes fysiske og psykiske sundhed – retlige virkemidler, Vibe Garf Ulfbeck, Marlene Louise Buch Andersen og Nicole Christiansen, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet

DOC*X – Etablering af en registerbaseret arbejdsmedicinsk forskningsressource (database/metode), Esben Meulengracht Flachs, AMK Bispebjerg

DOC*X – Hjertesygdom og erhvervseksponeringer – et eksempel fra DOC*X databasen, Jens Peter Ellekilde Bonde, AMK Bispebjerg

Arbejdsmiljøforskningsfonden afholdt den 17. januar 2018 sin årlige konference. Konferencen er en heldagsbegivenhed med oplæg om de nyeste projektresultater og posterpræsentationer af igangværende projekter. I forlængelse af plenumoplæggene blev der afholdt Q&A-sessioner, hvor tilhørerne i mindre grupper kunne stille spørgsmål direkte til oplægsholderne og således komme i dialog om forskningsresultaterne.

Konferencen henvendte sig til relevante myndigheder, forskere, arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer, branchearbejdsmiljøråd og arbejdsmiljørådgivere med henblik på at opdatere dem om de seneste forskningsresultater inden for arbejdsmiljø.

Nedenfor kan man se oplæggene fra konferencen.

Formiddagens oplæg

Arbejdsulykker i Danmark og Sverige, Kent Nielsen, AMK Herning

Seksuel chikane i omsorgsarbejdet, Per Tybjerg Aldrich, Niras

Følelsesmæssige krav i arbejdet, Dorte Raaby Andersen, AMK Herning

Arbejdstid, arbejdsulykker og hjertesygdom, Anne Helene Garde, NFA

Eftermiddagens oplæg

Professionalisering og integration i HR - nye virkemidler i virksomhedens arbejdsmiljøindsats, Christian Uhrenholdt, Aalborg Universitet

Forebyggelseskompetence - et nyt virkemiddel på arbejdspladsen, Marie Birk Jørgensen og Anne Konring Larsen, NFA

Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og produktivitet – En registerbaseret follow-up undersøgelse, Otto M. Poulsen, NFA

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsprojekt, Ann Kryger, AMK Bispebjerg

BIOBRAND, Anne T. Saber, NFA

EPIBRAND, Kajsa Petersen og Julie E. Pedersen, Kræftens Bekæmpelse

Arbejdsmiljøforskningsfonden afholdt den 11. januar 2017 sin årlige konference. Konferencen er en heldagsbegivenhed og består af en gennemgang af projektresultater og beskrivelser af igangværende projekter via korte oplæg og præsentationer. I forbindelse med oplæggene blev der afholdt en række Q&A-sessioner, hvor tilhørerne i mindre grupper kunne stille spørgsmål direkte til oplægsholderne og således komme i dialog om forskningsresultaterne.

Konferencen henvendte sig til relevante myndigheder, forskere, arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer, branchearbejdsmiljøråd og arbejdsmiljørådgivere med henblik på at opdatere dem om de seneste forskningsresultater inden for arbejdsmiljø.

Nedenfor kan man se oplæggene fra konferencen.

Formiddagens oplæg

Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress, Anita Eskildsen, AMK Herning

Psykisk helbred og velbefindende i omsorgsarbejde, Reiner Rugulies, NFA

Center for forskning i virkemidler og arbejdsmiljøindsatser – CAVI (AAU), Hans Jørgen Limborg, Team Arbejdsliv

PLEAN – en handlingsorienteret metode til APV af psykisk arbejdsmiljø (DTU), Liv Starheim, CRECEA

Eftermiddagens oplæg

Forbigående risikofaktorer (AMK Herning), Anna Hobolth Østerlund, Syddansk Universitet

Betydningen af arbejdsmigration fra Østeuropa for det danske arbejdsmarked, Trine Lund Thomsen, Aalborg universitet

Udvikling af Toolbox-møder til forbedring af forebyggelses og sikkerhedskultur i byggebranchen, Pete Kines, NFA

Har anmeldelsen af en arbejdsbetinget lidelse en effekt på helbred og arbejdsmarkedstilknytning, Yun Ladegaard, Københavns Universitet

Støjbelastning i arbejdsmiljøet og risiko for tinnitus og nedsat høreevne, Zara Ann Stokholm, AMK Aarhus

Årsager til kønsforskelle i udvikling af bevægeapparatlidelser, Jane Frølund Thomsen, AMK Bispebjerg

Arbejdsmiljøforskningsfonden afholdt den 13. januar 2016 sin årlige konference. Konferencen er en heldagsbegivenhed og består af en gennemgang af projektresultater og beskrivelser af igangværende projekter via korte oplæg og præsentationer.

Konferencen henvendte sig til relevante myndigheder, forskere, arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer, branchearbejdsmiljøråd og arbejdsmiljørådgivere med henblik på at opdatere dem om de seneste forskningsresultater inden for arbejdsmiljø.

Nedenfor kan man se oplæggene fra konferencen. I forbindelse med konferencen blev der lavet en video, som viser hvordan Arbejdsmiljøforskningsfonden arbejder med projekter fra ansøgningsproces og til det færdige projektresultat. Der blev desuden lavet en video med interview med professor Ulla Vogel om Nanocenterets arbejde og anbefalinger. Du kan se videoerne til højre eller klikke på linket til Youtube for en større visning.

Formiddagens oplæg

Generel opsummering af resultater fra Dansk Center for Nanosikkerhed, Ulla Vogel, leder af Dansk Center for Nanosikkerhed 

Centerets bidrag til bedre viden om eksponering for nanomaterialer, Marcus Levin, Dansk Center for Nanosikkerhed 

Centerets bidrag til bedre viden om toksiske effekter med fokus på hjertekarsygdom, Anne Saber, Dansk Center for Nanosikkerhed  

Centerets bidrag til bedre viden om mekanismer med fokus på sprayprodukter, Søren Thor Larsen, Dansk Center for Nanosikkerhed.

Eftermiddagens oplæg

Mekanismer bag udvikling af negative sociale relationer på arbejdspladsen og langtidskonsekvenser, Annie Høgh, KU   

Vold på arbejdspladsen, Lars Peter Sønderbo Andersen, AMK Herning

Midt om natten, Anne Helene Garde, NFA  

Har bygge-anlægsarbejdere i Danmark øget risiko for at få KOL – og hvilke forebyggelsesperspektiver er der? Lilli Kirkeskov, AMK Bispebjerg  

Indsats mod arbejdsulykker ved offentlige BA-projekter, hvor der beskæftiges udenlandsk arbejdskraft, Marchen Vinding Petersen, COWI  

Sunde skraldemænd går efter livslang arbejdsmarkedstilknytning, Sofie Lund, Kræftens Bekæmpelse