Spring over hovedmenu

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Arbejdsmiljøforskningsfonden er placeret under Beskæftigelsesministeriet, og den daglige sekretariatsbetjening og administration varetages af Arbejdstilsynet. Fonden uddeler, efter ansøgning, midler til forsknings- og udviklingsaktiviteter. Midlerne uddeles i åben konkurrence.

Arbejdsmiljøforskningsfondens årlige konference 2022

Konferencen afholdes 

mandag den 2. maj kl. 9-16

på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Copenhagen, Amager Boulevard 70, 2300 Kbh. S

 

OBS: NYT KONFERENCESTED

 

Programmet kan tilgås ved at klikke her:

Yderligere oplysninger

 

Ministeren har godkendt Arbejdsmiljøforskningsfondens uddeling

I forbindelse med 2. ansøgningsrunde 2021 modtog Arbejdsmiljøforskningsfonden i alt 55 ansøgninger, hvoraf 21 ansøgninger opfyldte de forskningsfaglige kvalitetskrav. Heraf blev 10 ansøgninger og en tillægsbevilling indstillet til bevilling af Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg ud fra en vurdering af bl.a. relevans, praktisk anvendelse og samfundsmæssige perspektiver. Ministeren har nu godkendt udvalgets indstilling.

 

 

Læs mere her