Spring over hovedmenu

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Arbejdsmiljøforskningsfonden er placeret under Beskæftigelsesministeriet, og den daglige sekretariatsbetjening og administration varetages af Arbejdstilsynet. Fonden uddeler, efter ansøgning, midler til forsknings- og udviklingsaktiviteter. Midlerne uddeles i åben konkurrence.

Ministeren har godkendt uddeling af midler - 1. runde 2023

Arbejdsmiljøforskningsfonden modtog i denne runde i alt 42 ansøgninger, hvoraf 18 ansøgninger opfyldte de forskningsfaglige kvalitetskrav. Heraf blev 9 ansøgninger indstillet til bevilling af Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg ud fra en relevansvurdering af bl.a. omsætning til praktisk anvendelse, forventet betydning for arbejdsmiljøindsatsen og tværgående forskningssamarbejde. Ministeren har nu godkendt udvalgets indstilling.

Disse projekter har fået tildelt midler i denne runde:

Ergonomisk arbejdsmiljø

” Frekvens af arbejdsbevægelser og risiko for smerter og sygefravær” NFA (3 mio. kr.)

”Arbejdsrelateret artrose: Bedre forståelse, forebyggelse og prognose”

Arbejdsmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (3,3 mio. kr.)

”Når chefen er en algoritme: Hvordan skaber man et godt arbejdsmiljø på lageret med ny teknologi?” NFA (3 mio. kr.)

Kemisk arbejdsmiljø

"Eksponering for klorerede paraffiner på danske arbejdspladser"

NFA (3,2 mio. kr.)

”Kombineret udsættelse for flere typer støv på arbejdet og risikoen for iskæmisk hjertesygdom” Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital (1,1 mio. kr.)

Psykisk arbejdsmiljø

”ADAPT – Arbejdskrav blandt Danske Anklagere og Psykisk Trivsel” Institut for Psykologi, Syddansk Universitet (1,7 mio. kr.)

”Relationel voldsforebyggelse - et kontrolleret interventionsstudie til forebyggelse af elevers udadreagerende adfærd i Folkeskolen” Arbejdsmedicinsk Afdeling, Gødstrup (4,3 mio. kr.)

”Stop for Stress - et randomiseret, kontrolleret multicenter-studie af en online stressbehandling” Arbejdsmedicinsk Afdeling Aarhus Universitetshospital (2,2 mio. kr.)

Tværgående emner

”Udsættelse for erhvervsstøj og andre stressfaktorer og risiko for sygdom i den danske arbejdsstyrke” Kræftens Bekæmpelse (2,1 mio. kr.)

Du kan her læse mere om de nye projekter her: https://amff.dk/projekter-og-rapporter/

Fonden takker alle ansøgere for den udviste interesse.

 

Opslag september 2023

Der er lukket for ansøgninger vedr. 2. ansøgningsrunde 2023

Læs opslaget her

 

Justerede faglige bedømmelseskriterier

 

Fonden har justeret de faglige bedømmelseskriterier, som Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalg og Udvalget for Udvikling og Udredning bruger til at bedømme kvaliteten af ansøgninger.

Der er fremover 5 hovedkriterier, som er ens for de to udvalg:

  • Projektets originalitet og nytteværdi
  • Projektets teoridannelse
  • Projektets metodiske kvalitet
  • Projektets gennemførlighed
  • Kompetencer

Kriterierne er beskrevet mere uddybende i ansøgningsvejledningerne:

Ansøgningsvejledning til forskningsprojekter (afsnit 7)

Ansøgningsvejledning til udviklingsprojekter (afsnit 6)

Arbejdsmiljøforskningsfondens årlige konference 2023

Konferencen blev afholdt den 3. maj på

Radisson Blu Scandinavia Hotel, København

Amager Boulevard 70, 2300 Kbh. S

Alle oplæg kan ses her