Spring over hovedmenu

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Arbejdsmiljøforskningsfonden er placeret under Beskæftigelsesministeriet, og den daglige sekretariatsbetjening og administration varetages af Arbejdstilsynet. Fonden uddeler, efter ansøgning, midler til forsknings- og udviklingsaktiviteter. Midlerne uddeles i åben konkurrence.

Arbejdsmiljøforskningsfondens konference den 8. maj - lukket for tilmelding

Det er med stor fornøjelse, at vi kan offentliggøre programmet for fondens årlige konference:
Program

Konference foregår onsdag den 8. maj 2024 på:

Radisson Blu Scandinavia Hotel, København

Amager Boulevard 70, 2300 Kbh. S

Der er nu lukket for tilmeldinger.

Præsentationer fra tidligere konferencer kan ses her

Ministeren har godkendt uddelingen af midler fra fonden - 2. ansøgningsrunde 2023

Arbejdsmiljøforskningsfonden modtog i denne runde 33 ansøgninger, hvoraf 11 ansøgninger opfyldte de forskningsfaglige kvalitetskrav. Heraf blev 10 ansøgninger indstillet til bevilling af Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg ud fra en relevansvurdering af bl.a. samfundsmæssige perspektiver, omsætning til praktisk anvendelse og forventet betydning for arbejdsmiljøindsatsen. Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen har nu godkendt udvalgets indstilling.

Disse projekter har fået tildelt midler i denne runde:

”Arbejdsmiljø på fjernvarmeværker der bruger biobrændsel”

NFA (3,1 mio. kr.)

 

”Sikkert på arbejde med køle- og smøreolier”

NFA (3,0 mio. kr.)

 

”Videreudvikling af et objektivt målesystem for ergonomiske arbejdsbelastninger (OM-MSB 2)”

NFA (2,5 mio. kr.)

 

”Automatiseret patientforflytning for bedre ergonomisk arbejdsmiljø”

Odense Universitetshospital (1,8 mio. kr.)

 

”Udvikling af spørgeskema til måling af MSB-klima”

Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup (1,0 mio. kr.)

 

”ErgoSafetyObserver: Udvikling og evaluering af et digitalt risikovurderingsredskab til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær”

NFA (2,7 mio. kr.)

 

”Morens arbejdseksponeringer før og under graviditeten og børnenes risiko for autoimmune sygdomme”

Arbejdsmedicin, Bispebjerg Hospital (2,2 mio. kr.)

 

"Arbejdsliv, inflammation og forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme - et nordisk biobankstudie: Inflamm@work"

Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital (4,5 mio. kr.)

 

“RADIATION ROULETTE Estimating Pathology Risk in Healthcare Personnel Exposed to Ionizing Radiation: A Clinical Epidemiological Approach”

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (3,3 mio. kr.)

 

”Nedbringelse af fald- og glideulykker igennem branchespecifikt fodtøj og overflader”

Aalborg Universitet (2,2 mio. kr.)

 

Du kan her læse mere om de nye projekter her: https://amff.dk/projekter-og-rapporter/

 

Fonden takker alle ansøgere for den udviste interesse.

 

Opslag 1. runde 2024

Fonden indkalder hermed ansøgninger til 1. ansøgningsrunde 2024. Ansøgningsfristen er 1. marts 2024 kl. 12.

Læs mere her: Nyt opslag

Justering af ansøgningsvejledningerne

 

Ansøgningsvejledningerne vedr. forskningsprojekter hhv. udviklingsprojekter er revideret. Der er primært tale om redaktionelle ændringer, herunder sproglige præciseringer.

For vejledningen vedr. udviklingsprojekter er der dog foretaget en større revision af kravene og anbefalingerne vedr. pkt. 16.1 projektbeskrivelsen – nærmere bestemt punkt d) Projektplan og forskningsmetoder.

Desuden er der øverst i vejledningen indsat links til slutrapporter fra tidligere gennemførte udviklingsprojekter, som inspiration. 

 

Ansøgningsvejledning til forskningsprojekter

Ansøgningsvejledning til udviklingsprojekter

Arbejdsmiljøforskningsfondens strategi forlænges med et år.

Ministeren har godkendt, at fondens strategi 2021-2023 forlænges med et år, da Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg vil afvente en evaluering af den nationale strategi for arbejdsmiljøforskning, før fondens strategi for de kommende år fastlægges. Strategien kan læses her Strategi 2021-2024