Spring over hovedmenu

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Arbejdsmiljøforskningsfonden er placeret under Beskæftigelsesministeriet, og den daglige sekretariatsbetjening og administration varetages af Arbejdstilsynet. Fonden uddeler, efter ansøgning, midler til forsknings- og udviklingsaktiviteter. Midlerne uddeles i åben konkurrence.

FÅR MAN FORHØJET BLODTRYK HVIS MAN LØFTER I SIT ARBEJDE?

 

Nye resultater fra forskningsprojekt støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden

 

 

Læs artiklen her

 

 

Ny strategi 2021-2023

Beskæftigelsesministeren har netop godkendt fondens nye strategi efter indstilling fra Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg. Strategien gælder for perioden 2021-2023.

Strategien er udarbejdet på baggrund af den nye nationale strategi for arbejdsmiljøforskning fra oktober 2020 og trepartsaftalen om nye nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen fra december 2020.

Gå videre til fondens strategi

Gå videre til Den nationale strategi for arbejdsmiljøforskning