Spring over hovedmenu

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Arbejdsmiljøforskningsfonden er placeret under Beskæftigelsesministeriet, og den daglige sekretariatsbetjening og administration varetages af Arbejdstilsynet. Fonden uddeler, efter ansøgning, midler til forsknings- og udviklingsaktiviteter. Midlerne uddeles i åben konkurrence.

Arbejdsmiljøforskningsfondens årlige konference 2022 - Programmet er nu tilgængeligt

Efter en corona-pause i 2021 er Arbejdsmiljøforskningsfonden atter klar til at afholde konference med præsentationer af projekter og nye forskningsresultater. Konferencen afholdes den 12. januar 2022 kl. 9-16

på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Copenhagen, Amager Boulevard 70, 2300 Kbh. S.     OBS: NYT KONFERENCESTED

 

Læs programmet her

Arbejdsmiljøforskningsfonden indkalder ansøgninger til 1. ansøgningsrunde 2022

Fonden indkalder ansøgninger til en ny ansøgningsrunde. Fonden ønsker at støtte forsknings- og udviklingsprojekter, som kan give ny viden om ét eller flere af disse temaer:

  • Sammenhænge mellem arbejdsmiljø og helbred
  • Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
  • Implementering og udbredelse af interventioner og indsatser

Der kan i denne ansøgningsrunde søges om midler til forskning og udvikling inden for:

  • Arbejdsulykker
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Ergonomisk arbejdsmiljø
  • Kemisk arbejdsmiljø

Fonden ønsker desuden i forbindelse med dette opslag særligt at støtte projekter, der belyser:

  • Corona-krisens betydning for arbejdsmiljøet
  • Helbredsmæssige konsekvenser af arbejdstidens tilrettelæggelse

Der er afsat i alt 25 mio. kr. i forbindelse med opslaget.

Ansøgningsfristen er 1. marts 2022 kl. 12.00.

Læs opslaget her