Spring over hovedmenu

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Arbejdsmiljøforskningsfonden er placeret under Beskæftigelsesministeriet, og den daglige sekretariatsbetjening og administration varetages af Arbejdstilsynet. Fonden uddeler, efter ansøgning, midler til forsknings- og udviklingsaktiviteter. Midlerne uddeles i åben konkurrence.

Arbejdsmiljøforskningsfonden indkalder ansøgninger til 2. ansøgningsrunde 2021

Fonden indkalder ansøgninger til en ny ansøgningsrunde. Fonden ønsker at støtte forsknings- og udviklingsprojekter, som kan give ny viden om ét eller flere af disse temaer:

  • Sammenhænge mellem arbejdsmiljø og helbred
  • Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
  • Implementering og udbredelse af interventioner og indsatser

Der kan i denne ansøgningsrunde søges om midler til forskning og udvikling inden for:

  • Arbejdsulykker
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Ergonomisk arbejdsmiljø
  • Kemisk arbejdsmiljø
  • Corona-krisens betydning for arbejdsmiljøet
  • Helbredsmæssige konsekvenser af arbejdstidens tilrettelæggelse

Der er afsat i alt ca. 20 mio. kr. i forbindelse med opslaget.

Ansøgningsfristen er 1. september 2021 kl. 12.00.

 

Læs opslaget her

 

 

Ny strategi 2021-2023

Beskæftigelsesministeren har netop godkendt fondens nye strategi efter indstilling fra Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg. Strategien gælder for perioden 2021-2023.

Strategien er udarbejdet på baggrund af den nye nationale strategi for arbejdsmiljøforskning fra oktober 2020 og trepartsaftalen om nye nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen fra december 2020.

Gå videre til fondens strategi

Gå videre til Den nationale strategi for arbejdsmiljøforskning