Spring over hovedmenu
Arbejdsmiljøforskningsfonden er placeret under Beskæftigelsesministeriet, og den daglige sekretariatsbetjening og administration varetages af Arbejdstilsynet. Fonden uddeler, efter ansøgning, midler til forsknings- og udviklingsaktiviteter. Midlerne uddeles i åben konkurrence.

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Arbejdsmiljøforskningsfonden er placeret under Beskæftigelsesministeriet, og den daglige sekretariatsbetjening og administration varetages af Arbejdstilsynet. Fonden uddeler, efter ansøgning, midler til forsknings- og udviklingsaktiviteter. Midlerne uddeles i åben konkurrence.

Ministeren har godkendt Arbejdsmiljøforskningsfondens uddeling af midler til forsknings- og udviklingsprojekter

I forbindelse med 1. ansøgningsrunde modtog Arbejdsmiljøforskningsfonden i alt 64 ansøgninger, hvoraf 24 ansøgninger opfyldte de forskningsfaglige kvalitetskrav. Heraf blev 9 ansøgninger indstillet til bevilling af Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg ud fra en vurdering af bl.a. relevans, praktisk anvendelse og samfundsmæssige perspektiver. Ministeren har nu godkendt udvalgets indstilling.

Læs mere her

 

 

Opslag november 2020

Fonden indkalder ansøgninger til en Udredning om sammenhængen mellem exceptionelle belastninger og diagnosen posttraumatisk belastningsreaktion/posttraumatic stress disorder (PTSD) med symptomdebut og fuldt diagnosebillede mere end 6 måneder efter belastningens ophør (blandt andet benævnt delayed onset PTSD).

Der er afsat op til 600.000 kr. 

Ansøgningsfristen er 2. november 2020 kl. 12.00.

Gå videre til opslaget