Spring over hovedmenu

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Arbejdsmiljøforskningsfonden er placeret under Beskæftigelsesministeriet, og den daglige sekretariatsbetjening og administration varetages af Arbejdstilsynet. Fonden uddeler, efter ansøgning, midler til forsknings- og udviklingsaktiviteter. Midlerne uddeles i åben konkurrence.

Ministeren har godkendt Arbejdsmiljøforskningsfondens uddeling af midler til forsknings- og udviklingsprojekter

I forbindelse med 1. ansøgningsrunde modtog Arbejdsmiljøforskningsfonden i alt 64 ansøgninger, hvoraf 24 ansøgninger opfyldte de forskningsfaglige kvalitetskrav. Heraf blev 9 ansøgninger indstillet til bevilling af Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg ud fra en vurdering af bl.a. relevans, praktisk anvendelse og samfundsmæssige perspektiver. Ministeren har nu godkendt udvalgets indstilling.

Læs mere her

 

 

Opslag september 2020

Fonden indkalder ansøgninger til en ny ansøgningsrunde inden for temaerne arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø, muskel- og skeletbesvær, kemisk arbejdsmiljø, virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet samt en arbejdsmedicinsk udredning om arbejdsrelaterede lænderygsygdomme.

Der kan også søges om midler til forskning i coronakrisens betydning for arbejdsmiljøet.

Der er afsat i alt ca. 28 mio. kr. til forskning og udvikling inden for disse temaer.

Ansøgningsfristen er 1. september 2020 kl. 12.00.

Gå videre til opslaget