Spring over hovedmenu

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Arbejdsmiljøforskningsfonden er placeret under Beskæftigelsesministeriet, og den daglige sekretariatsbetjening og administration varetages af Arbejdstilsynet. Fonden uddeler, efter ansøgning, midler til forsknings- og udviklingsaktiviteter. Midlerne uddeles i åben konkurrence.

Hvilke faktorer har betydning for unges tilknytning til arbejdsmarkedet?

Forskningsprojektet PUSAM (projekt om unge, sårbarhed, arbejdsmiljø og marginalisering) er netop afsluttet. Projektet har undersøgt betydningen af individuelle, socioøkonomiske og arbejdsmiljørelaterede faktorer for unges entré og efterfølgende tilknytning til arbejdsmarkedet.

Læs mere her

 

 

Hvordan kan forskning i arbejdsulykker og forebyggelse af ulykker blive mere relevant og anvendelsesorienteret?

Projektet ”Fra forskning til praksis i forebyggelsen af arbejdsulykker” er netop afsluttet. Projektet har udviklet og afprøvet en interaktiv samarbejdsform mellem forskere og en række virksomheder og på baggrund heraf udarbejdet anbefalinger om ulykkesforebyggende tiltag.

Læs mere her