Spring over hovedmenu

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Arbejdsmiljøforskningsfonden er placeret under Beskæftigelsesministeriet, og den daglige sekretariatsbetjening og administration varetages af Arbejdstilsynet. Fonden uddeler, efter ansøgning, midler til forsknings- og udviklingsaktiviteter. Midlerne uddeles i åben konkurrence.

Fondens årlige konference den 8. maj

Den årlige konference løb af stablen den 8. maj i København. Der var plenumoplæg og Q&A sessioner med otte projekter, som præsenterede ny viden om arbejdsmiljø. Konferencen sluttede af med en paneldebat om, hvordan vi får et større fokus på implementering i forsknings- og udviklingsprojekterne. 

De 150 deltagere var med deres engagement og spørgelyst med til at gøre konferencen levende og interessant for forskere såvel som praktikere.

Link til præsentationerne

Opslag 2. runde 2024

Fonden indkalder hermed ansøgninger til 2. ansøgningsrunde 2024. Ansøgningsfristen er mandag d. 2. september 2024 kl. 12:00.

Læs mere her: Nyt opslag

Særopslag

 

Fonden indkalder ansøgninger om et forskningsprojekt, der skal afdække sammenhænge mellem repetitivt arbejde og udvikling af skader/sygdomme i hænder, albuer, skuldre og nakke. Der er afsat 3 mio. kr. i forbindelse med opslaget.

Ansøgningsfristen er mandag d. 2. september 2024 kl. 12:00

Opslaget kan læses her: Særopslag

Arbejdsmiljøforskningsfondens strategi forlænges med et år.

Ministeren har godkendt, at fondens strategi 2021-2023 forlænges med et år, da Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg vil afvente en evaluering af den nationale strategi for arbejdsmiljøforskning, før fondens strategi for de kommende år fastlægges. Strategien kan læses her Strategi 2021-2024