Spring over hovedmenu

Om fonden

Arbejdsmiljøforskningsfonden er placeret under Beskæftigelsesministeriet, og den daglige sekretariatsbetjening og administration varetages af Arbejdstilsynet. Fonden uddeler, efter ansøgning, midler til forsknings- og udviklingsaktiviteter. Midlerne uddeles i åben konkurrence.

Udvalg

Fonden består af 3 udvalg: 

Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg (DSU)

Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalg (DVU)

Udvalget for Udvikling og Udredning (UUU)

DSU beslutter på grundlag af en forskningsstrategi de konkrete temaer, som fonden ønsker at støtte.

DVU og UUU bedømmer den forskningsmæssige kvalitet af ansøgningerne ud fra fastlagte kriterier. Kriterierne fremgår af ansøgningsvejledningerne, som findes på denne hjemmeside.

DSU beslutter ud fra en samlet relevansvurdering, hvilke af de fagligt kvalificerede ansøgninger der skal indstilles til bevilling.

Kontakt

Har du spørgsmål om Arbejdsmiljøforskningsfonden, kan du kontakte Steffen Hyldborg Jensen på tlf. 72 20 87 13 mandag-torsdag kl. 10-15. 

Har du spørgsmål til budget, regnskab eller fremdriftsrapport skal du ringe på tlf. 70 12 12 88. Tast 4 for omstilling og bed om Zane Evkovski.

Du kan også sende en e-mail på forskningsfonden@at.dk

Hvis du fremover vil have tilsendt Fondens opslag, kan du sende en e-mail til forskningsfonden@at.dk Skriv "Opslag" i emne feltet.

Cookies, persondata og tilgængelighedserklæring

Læs om cookies og persondata

Læs webtilgængelighedserklæring for amff.dk