Spring over hovedmenu

Udvalget for Udvikling og Udredning (UUU)

UUU består af 5 medlemmer. Udvalgets medlemmer er anerkendte forskere eller forskningskyndige med indsigt i arbejdsmiljøforskning. Beskæftigelsesministeren har udpeget medlemmerne i deres personlige egenskab.

Udvalget vurderer ansøgninger om tilskud til udvikling og udredning efter en række faglige kvalitetskriterier, se afsnit 7 i ansøgningsvejledningen. Udvalget rådgiver endvidere Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg om forskningsfaglige spørgsmål.

Medlemmerne er udpeget i perioden 1. januar 2023-31. december 2024.

Udvalgets sammensætning:

  • Formand: Overlæge Harald W. Meyer, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
  • Lektor Christine Ipsen, DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet
  • Seniorforsker Lars Peter Sønderbo Andersen, De Arbejdsmedicinske Klinikker i Aarhus og Herning
  • Arbejdsmiljøforsker, partner i TeamArbejdsliv, Karen Albertsen
  • Lektor Mette Jensen Stochkendahl, Institut for Idræt og Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet

Al henvendelse til udvalget skal ske gennem henvendelse til Arbejdsmiljøforskningsfondens sekretariat.