Spring over hovedmenu

Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalg (DVU)

DVU består af 7 medlemmer. DVU’s medlemmer er anerkendte forskere med indsigt i arbejdsmiljøforskning. Beskæftigelsesministeren har på baggrund af Det Strategiske Forskningsråds indstilling udpeget medlemmerne i deres personlige egenskab.

DVU fungerer som rådgivende underudvalg til Danmarks Innovationsfond, som ligger under Uddannelses- og Forskningsministeriet, jf. lov om forskningsrådgivning. DVU foretager i denne forbindelse en forskningsfaglig vurdering af indkomne forskningsansøgninger efter en række faglige kvalitetskriterier, se ansøgningsvejledningens afsnit 7. Udvalget rådgiver endvidere Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg om forskningsfaglige spørgsmål.

Medlemmerne er udpeget i perioden 1. januar 2023-31. december 2024

Danmarks Innovationsfond

Udvalgets sammensætning

  • Formand: Professor, forskningsleder Karen Søgaard, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
  • Lektor Caroline Howard Grøn, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
  • Professor Karin Broberg, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lunds Universitet, Sverige
  • Overlæge, professor Ingrid Sivesind Mehlum, Arbejds- og miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital
  • Professor Peter Dahler-Larsen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
  • Lektor Claus Dalsgaard Hansen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
  • Professor Lars L. Andersen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Al henvendelse til udvalget skal ske gennem henvendelse til Arbejdsmiljøforskningsfondens sekretariat.