Spring over hovedmenu

Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg (DSU)

DSU består af ni medlemmer. Formanden udpeges af beskæftigelsesministeren. De øvrige otte medlemmer udpeges af Arbejdsmiljørådet.

DSU skal sikre, at fonden uddeler midler til forskning, der ud fra en strategisk vurdering er relevant.

DSU giver indstilling til beskæftigelsesministeren om:

  • En rullende strategi for forskning og udvikling i arbejdsmiljø
  • De overordnede, prioriterede forskningsemner i strategien
  • Uddeling af midler til forsknings- og udviklingsprojekter

Udvalgets sammensætning

Formand: Lotte Manniche Groth-Andersen, vicedirektør i Arbejdstilsynet

Stedfortræder: Jesper Sørensen, Analyse og Metode, kontorchef i Arbejdstilsynet

Medlemsliste, Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg for perioden 1. januar 2023 – 31. december 2024.

Indstillende organisation Medlemmer Stedfortrædere
Fagbevægelsens Hovedorganisation

Konsulent Charlotte Bredal - FOA
T: 3343 4600
E: chbr001@foa.dk

Arbejdsmiljøkonsulent Stine Filtenborg - 3F
T: 70300300
E: stine.filtenborg@3f.dk

Arbejdsmiljøpolitisk konsulent Anne Helbo Jespersen - FH 
T: 35246017/40354014
E: ahj@fho.dk

Allan Pleman - PROSA

Per Tybjerg Aldrich - BUPL

Niels Sørensen - FH

Akademikernes Centralorganisation (AC)

Konsulent Søren Bjerregaard Kjær - DM

E: sbk@dm.dk

Arbejdsmiljøkonsulent Ditte Rask - Gymnasieskolernes Lærerforening
E: dr@gl.org

Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

Chefkonsulent Jens Skovgaard Lauritsen - DA

E: jsl@da.dk

Konsulent Sune Fejerskov Rønde

E: sufr@da.dk

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Landbrug & Fødevarer

Specialkonsulent Astrid Stampe Lovelady

SEGES Innovation      

E: assl@seges.dk 

Arbejdsmiljøchef Morten Holm Bundgaard - FA

Mail: hbm@fanet.dk

Kommunernes Landsforening (KL), Danske regioner: og Skatteministeriet, Medarbejder og Kompetencestyrelsen Konsulent Nina Roth - KL
E: Niro@kl.dk

Chefkonsulent Preben Meier Pedersen - KL

Lederne (LH) Chefkonsulent Signe Tønnesen Bergmann - Lederne
T: 32833283
E: smt@lederne.dk

Arbejdsmiljøchef Lars Andersen - Lederne
T: 32833283

E: la@lederne.dk