Spring over hovedmenu

Strategi og baggrund for Arbejdsmiljøforskningsfonden

Strategi for forskning og udvikling af arbejdsmiljø

Fondens strategi for forskning og udvikling i arbejdsmiljø beskriver rammerne for de forskningstemaer, som Arbejdsmiljøforskningsfonden udbyder i den kommende strategiperiode. Strategien beskriver samtidig fondens mission og vision for forskning og udvikling i arbejdsmiljø.

Fondens strategi for perioden 2021-2024 kan læses her

Til strategien hører et appendiks, som beskriver fondens målsætninger vedrørende formidling og vidensoverførsel af forskningsresultaterne. Der lægges vægt på, at projekterne formår at publicere både i videnskabelige tidsskrifter og i et populært og bredere regi.

Appendikset kan læses her

Regler og baggrund for Arbejdsmiljøforskningsfonden

Regler mv.

Bekendtgørelse nr. 2266 af 29. december 2020 om Arbejdsmiljøforskningsfonden

Baggrund

Baggrundsrapport for fondens oprettelse (pdf)

Fondens lovgrundlag, se finanslovens konto 17.21.08