Spring over hovedmenu

Skemaer, vejledninger og standardvilkår

Ansøgning

Ved ansøgning til fonden i forbindelse med opslag skal dette ansøgningsskema anvendes.

Ansøgningsskema

Ansøgningsvejledninger

Læs ansøgningsvejledningen, hvis du ansøger om midler til forskningsprojekt

Læs ansøgningsvejledningen, hvis du ansøger om midler til udviklingsprojekt

Budgetskemaer

Budgetskema for konsulentvirksomheder

Budgetskema for forskningsinstitutioner som anvender overhead

Halvårlig fremdriftsrapportering

I forbindelse med de halvårlige afrapporteringer skal der fremsendes fremdriftsrapport og regnskabsskema. Benyt venligst disse skabeloner.

Fremdriftsrapport

Regnskabsskema

Projektafslutning

Ved afslutning af projektet skal afslutningsskemaet anvendes. Desuden indbefatter afrapporteringen en afsluttende rapport med beskrivelse af projektets formål, metoder resultater mv.

Se Fondens standardvilkår punkt 2.6 for de nærmere detaljer for indhold i rapporten

Afslutningsskema