Spring over hovedmenu

Opslag

Arbejdsmiljøforskningsfonden indkalder ansøgninger til 1. ansøgningsrunde 2021

Fonden indkalder ansøgninger til en ny ansøgningsrunde. Fonden ønsker at støtte forsknings- og udviklingsprojekter, som kan give ny viden om ét eller flere af disse temaer:

 • Sammenhænge mellem arbejdsmiljø og helbred
 • Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
 • Implementering og udbredelse af interventioner og indsatser

Der kan i denne ansøgningsrunde søges om midler til forskning og udvikling inden for:

 • Arbejdsulykker
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Ergonomisk arbejdsmiljø
 • Kemisk arbejdsmiljø
 • Corona-krisens betydning for arbejdsmiljøet
 • Helbredsmæssige konsekvenser af arbejdstidens tilrettelæggelse

Læs opslaget om Arbejdsmiljøforskningsfonden indkalder ansøgninger til 1. ansøgningsrunde 2021 her

Udredning om arbejdsrelateret slidgigt i hofterne

Der indkaldes desuden ansøgninger vedr. en arbejdsmedicinsk udredning om arbejdsrelateret slidgigt i hofterne.

Læs opslaget om udredning om arbejdsrelateret slidgigt i hofterne her

Call for applications

There is a need for a review in the form of a scientific reference document which assesses the possible causality between the development of osteoarthritis of the hips and the prior occupational exposures.

Application deadline is April 26, 12:00 PM

For more information

 

Der er afsat i alt ca. 25 mio. kr. i forbindelse med opslagene.

Ansøgningsfristen er 26. april 2021 kl. 12.00.

Nye temaer og prioriteringsparametre

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der som følge af fondens nye strategi for perioden 2021-2023 er indført nye forskningstemaer. I ansøgningsskemaet skal der krydses af, om projektet vedrører:

 1. Viden om sammenhæng mellem arbejdsmiljø og helbred
 2. Viden om virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og/eller
 3. Viden om implementering og udbredelse af interventioner og indsatser.

Der kan sættes mere end ét kryds.

Det skal desuden angives i ansøgningsskemaet, hvilket emne i det aktuelle opslag som projektet vedrører:

 • Arbejdsulykker
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Ergonomisk arbejdsmiljøKemisk arbejdsmiljø
 • Corona
 • Arbejdstid

Som følge af den nye strategi er der indført nye prioriteringsparametre, som Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg fremover anvender ved prioriteringen hvilke ansøgninger, der skal indstilles til bevilling. Parametrene er:

Udbredelse, alvorlighed og potentiale

Forskning, der understøtter viden på områder, hvor et arbejdsmiljøproblem er meget udbredt, hvor problemet er meget alvorligt, eller hvor der er stort potentiale, både menneskeligt og økonomisk.

Utilstrækkeligt vidensniveau

Vil projektet kunne generere ny viden?  

Sammenhæng med de nationale arbejdsmiljømål

Forskning, som direkte eller indirekte kan understøtte arbejdet med at nå de nationale mål.

Projekter skal opfylde mindst to af de tre prioriteringsparametre for at komme i betragtning til bevilling.

Ansøgere skal beskrive kort i ansøgningsskemaet – rubrik 11 – hvilke af de tre prioriteringsparametre, som projektet opfylder.

 

Corona-ramte projekter

Fonden er opmærksom på, at mange projekter er udfordret af corona-krisen. Det gælder især de projekter, der havde planlagt at udføre feltarbejde, og hvor forskerne ikke kan få adgang til arbejdsstederne. Fonden ønsker at udvise fleksibilitet ved at godkende forlængelse af disse projekter. Hvis projekterne som direkte følge af corona-krisen ikke kan få budgettet til at hænge sammen, kan der søges om tillægsbevilling. Tillægsansøgningen skal være velbegrundet og veldokumenteret. Tillægsansøgninger vil blive behandlet på lige fod med almindelige ansøgninger med kvalitetsvurdering i enten Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalg eller Udvalget for Udvikling og Udredning og herefter evt. prioritering i Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg.

 

Mulighed for feedback på projektidéer til udviklingsprojekter

Ansøgere til udviklingsprojekter kan få en beskrevet projektidé vurderet og kommenteret forud for den endelige ansøgning. På baggrund af en kort beskrivelse kan man således i denne runde få feedback på sin projektidé, så man kan nå at søge til årets 2. runde i 2021.

Læs mere her

Projektideer med ønske om kvalificerende feedback skal fremsendes til fonden inden d. 1. maj 2021 kl. 12.00.

Vigtigt: Arbejdsmiljøforskningsfonden gør opmærksom på, at indsendte projektideer kan forvente at modtage feedback senest den 1. juli 2021. Det betyder, at projektidéerne vil kunne indsendes som egentlige ansøgninger med henblik på 2. ansøgningsrunde 2021.

Fondens sekretariat forbeholder sig ret til at afvise projektideer, der ligger uden for fondens formål eller prioriterede temaer, samt projektidéer, der ikke er beskrevet tilstrækkeligt til at kunne vurderes eller som overskrider formaliakravene. De projektideer, som behandles af udvalget, vil modtage en skriftlig feedback, der har til formål at hjælpe ansøger på vej i retning af en bedre ansøgning. Feedbacken udformes om muligt som anbefalinger til hvilke opgaver, der bør udføres for at nå fra idé til ansøgning. Det bemærkes, at selv om man indarbejder feedbackens anbefalinger i den endelige ansøgning, er der ikke sikkerhed for en godkendt ansøgning.

Ansøgningsvejledning til forskningsprojekter

Ansøgningsvejledning til udviklingsprojekter