Spring over hovedmenu

Opslag

Næste opslag er udskudt

 

Næste opslag er foreløbigt udskudt med 1 måned.

Nærmere info følger.  

Nyt budgetskema samt revideret vejledning

Skabelonen til udfyldelse af detaljeret budget er ændret (bilag 3 til ansøgningen). Budgettet skal i den nye skabelon opstilles, så det klart fremgår, hvilke ressourcer der anvendes til de forskellige aktiviteter og faser i projektet. Samtidig skal der være en tydelig sammenhæng mellem budgettet og projektets tids- og arbejdsplan.

Der er fortsat én budgetskabelon for institutioner, som tillægger overhead af udgifterne, og én skabelon for ansøgere som anvender faste løntakster.

Hvis man får tilsagn om bevilling, skal man i forbindelse hermed (og ikke før) udfylde den gamle budgetskabelon, som sendes sammen med tilsagnsskrivelsen til bevillingsmodtager. I ansøgningsvejledningens afsnit 16.3 er der desuden tilføjet et afsnit i tilknytning hertil.

Bemærk også, at der i ansøgningsvejledningen afsnit 16.3 er foretaget yderligere præciseringer. Det er således beskrevet, under hvilke særlige omstændigheder, der kan ydes tilskud til teknisk udstyr og software.

Mulighed for feedback på projektidéer til udviklingsprojekter

Ansøgere til udviklingsprojekter kan få en beskrevet projektidé vurderet og kommenteret forud for den endelige ansøgning. På baggrund af en kort beskrivelse kan man således i denne runde få feedback på sin projektidé, så man kan nå at søge til årets 1. runde i 2021.

Læs mere her

Projektideer med ønske om kvalificerende feedback skal fremsendes til fonden inden d. 1. oktober 2020 kl. 12.00.

Vigtigt: Arbejdsmiljøforskningsfonden gør opmærksom på, at indsendte projektideer kan forvente at modtage feedback senest den 1. juli 2020. Det betyder, at projektidéerne vil kunne indsendes som egentlige ansøgninger med henblik på 1. ansøgningsrunde 2021.

Fondens sekretariat forbeholder sig ret til at afvise projektideer, der ligger uden for fondens formål eller prioriterede temaer, samt projektidéer, der ikke er beskrevet tilstrækkeligt til at kunne vurderes eller som overskrider formaliakravene. De projektideer, som behandles af udvalget, vil modtage en skriftlig feedback, der har til formål at hjælpe ansøger på vej i retning af en bedre ansøgning. Feedbacken udformes om muligt som anbefalinger til hvilke opgaver, der bør udføres for at nå fra idé til ansøgning. Det bemærkes, at selv om man indarbejder feedbackens anbefalinger i den endelige ansøgning, er der ikke sikkerhed for en godkendt ansøgning.

Ansøgningsvejledning til forskningsprojekter

Ansøgningsvejledning til udviklingsprojekter