Spring over hovedmenu

Opslag

Arbejdsmiljøforskningsfonden indkalder ansøgninger til 2. ansøgningsrunde 2023

Fonden indkalder ansøgninger til en ny ansøgningsrunde. Fonden ønsker at støtte forsknings- og udviklingsprojekter, som kan give ny viden om ét eller flere af disse temaer:

 • Sammenhænge mellem arbejdsmiljø og helbred
 • Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
 • Implementering og udbredelse af interventioner og indsatser

Der kan i denne ansøgningsrunde søges om midler til forskning og udvikling inden for:

 • Arbejdsulykker
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Ergonomisk arbejdsmiljø
 • Kemisk arbejdsmiljø

Der er afsat i alt ca. 20 mio. kr. i forbindelse med opslaget.

Ansøgningsfristen er 1. september 2023 kl. 12.00.

Læs opslaget her

Opslag vedrørende opbygning af praksisrettet forskningsviden om metoder til at forebygge fysisk og psykisk nedslidning

Der er afsat 4 mio. kr. til dette opslag.

Ansøgningsfristen er 1. september 2023 kl. 12.00

Læs opslaget her

Nye temaer og prioriteringsparametre

Ansøgere skal være opmærksomme på, at de i ansøgningsskemaet skal krydse af, om projektet vedrører:

 1. Viden om sammenhæng mellem arbejdsmiljø og helbred
 2. Viden om virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og/eller
 3. Viden om implementering og udbredelse af interventioner og indsatser.

Der kan sættes mere end ét kryds.

Det skal desuden angives i ansøgningsskemaet, hvilket emne i det aktuelle opslag som projektet vedrører:

 • Arbejdsulykker
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Ergonomisk arbejdsmiljø
 • Kemisk arbejdsmiljø

Som følge af den nye strategi er der indført nye prioriteringsparametre, som Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg fremover anvender ved prioriteringen af hvilke ansøgninger, der skal indstilles til bevilling. Parametrene er:

Udbredelse, alvorlighed og potentiale

Forskning, der understøtter viden på områder, hvor et arbejdsmiljøproblem er meget udbredt, hvor problemet er meget alvorligt, eller hvor der er stort potentiale, både menneskeligt og økonomisk.

Utilstrækkeligt vidensniveau

Vil projektet kunne generere ny viden?

Sammenhæng med de nationale arbejdsmiljømål

Forskning, som direkte eller indirekte kan understøtte arbejdet med at nå de nationale mål.

Projekter skal opfylde mindst to af de tre prioriteringsparametre for at komme i betragtning til bevilling.

Ansøgere skal beskrive kort i ansøgningsskemaet – rubrik 11 – hvilke af de tre prioriteringsparametre, som projektet opfylder.

Ansøgningsvejledning til forskningsprojekter

Ansøgningsvejledning til udviklingsprojekter

Mulighed for feedback på projektidéer til udviklingsprojekter

Ansøgere til udviklingsprojekter kan få en beskrevet projektidé vurderet og kommenteret forud for den endelige ansøgning. På baggrund af en kort beskrivelse kan man således i denne runde få feedback på sin projektidé, så man kan nå at søge til den næste ansøgningsrunde.

Læs mere her

Projektideer der fremsendes til fonden senest 1.april, kan forvente at modtage feedback senest 1. juni. Projektidéer der fremsendes til fonden senest 1. oktober, kan forvente at modtage feedback senest 1. december. Det betyder, at projektidéerne vil kunne indsendes som egentlige ansøgninger med henblik på næste ansøgningsrunde.

Fondens sekretariat forbeholder sig ret til at afvise projektideer, der ligger uden for fondens formål eller prioriterede temaer, samt projektidéer, der ikke er beskrevet tilstrækkeligt til at kunne vurderes eller som overskrider formaliakravene. De projektideer, som behandles af udvalget, vil modtage en skriftlig feedback, der har til formål at hjælpe ansøger på vej i retning af en bedre ansøgning. Feedbacken udformes om muligt som anbefalinger til hvilke opgaver, der bør udføres for at nå fra idé til ansøgning. Det bemærkes, at selv om man indarbejder feedbackens anbefalinger i den endelige ansøgning, er der ikke sikkerhed for en godkendt ansøgning.