Spring over hovedmenu

Opslag

Arbejdsmiljøforskningsfonden indkalder ansøgninger til 2. ansøgningsrunde 2021

Fonden indkalder ansøgninger til en ny ansøgningsrunde. Fonden ønsker at støtte forsknings- og udviklingsprojekter, som kan give ny viden om ét eller flere af disse temaer:

 • Sammenhænge mellem arbejdsmiljø og helbred
 • Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
 • Implementering og udbredelse af interventioner og indsatser

Der kan i denne ansøgningsrunde søges om midler til forskning og udvikling inden for:

 • Arbejdsulykker
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Ergonomisk arbejdsmiljø
 • Kemisk arbejdsmiljø
 • Corona-krisens betydning for arbejdsmiljøet
 • Helbredsmæssige konsekvenser af arbejdstidens tilrettelæggelse

Der er afsat i alt ca. 20 mio. kr. i forbindelse med opslaget.

Ansøgningsfristen er 1. september 2021 kl. 12.00.

Læs opslaget her

Opslag vedrørende opbygning af praksisrettet forskningsviden om metoder til at forebygge fysisk og psykisk nedslidning

Det politiske flertal bag aftalen om ret til seniorpension har afsat en pulje – Arbejdsmiljøpuljen – på 105 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 til at forebygge nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder.

I forbindelse med puljen er der afsat 4 mio. kr. pr. år i perioden 2021-2023 til udvikling og opbygning af praksisrettet forskningsviden om metoder til at forebygge nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder med maksimalt 50 ansatte. Midlerne udbydes af Arbejdsmiljøforskningsfonden og kan søges af forskningsinstitutioner.

På den baggrund ønsker Arbejdsmiljøforskningsfonden at støtte projekter, der med udgangspunkt i små og mindre virksomheders behov udvikler, opbygger og formidler praksisrettet forskningsviden om effekten af virkemidler på små virksomheder.

Ansøgningsfristen er 1. september 2021 kl. 12.00.

Læs opslaget her

Nye temaer og prioriteringsparametre

Ansøgere skal være opmærksomme på, at de i ansøgningsskemaet skal krydse af, om projektet vedrører:

 1. Viden om sammenhæng mellem arbejdsmiljø og helbred
 2. Viden om virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og/eller
 3. Viden om implementering og udbredelse af interventioner og indsatser.

Der kan sættes mere end ét kryds.

Det skal desuden angives i ansøgningsskemaet, hvilket emne i det aktuelle opslag som projektet vedrører:

 • Arbejdsulykker
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Ergonomisk arbejdsmiljø
 • Kemisk arbejdsmiljø
 • Corona
 • Arbejdstid

Som følge af den nye strategi er der indført nye prioriteringsparametre, som Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg fremover anvender ved prioriteringen af hvilke ansøgninger, der skal indstilles til bevilling. Parametrene er:

Udbredelse, alvorlighed og potentiale

Forskning, der understøtter viden på områder, hvor et arbejdsmiljøproblem er meget udbredt, hvor problemet er meget alvorligt, eller hvor der er stort potentiale, både menneskeligt og økonomisk.

Utilstrækkeligt vidensniveau

Vil projektet kunne generere ny viden?

Sammenhæng med de nationale arbejdsmiljømål

Forskning, som direkte eller indirekte kan understøtte arbejdet med at nå de nationale mål.

Projekter skal opfylde mindst to af de tre prioriteringsparametre for at komme i betragtning til bevilling.

Ansøgere skal beskrive kort i ansøgningsskemaet – rubrik 11 – hvilke af de tre prioriteringsparametre, som projektet opfylder.

Mulighed for feedback på projektidéer til udviklingsprojekter

Ansøgere til udviklingsprojekter kan få en beskrevet projektidé vurderet og kommenteret forud for den endelige ansøgning. På baggrund af en kort beskrivelse kan man således i denne runde få feedback på sin projektidé, så man kan nå at søge til årets 2. runde i 2021.

Læs mere her

Projektideer med ønske om kvalificerende feedback skal fremsendes til fonden inden d. 1. maj 2021 kl. 12.00.

Vigtigt: Arbejdsmiljøforskningsfonden gør opmærksom på, at indsendte projektideer kan forvente at modtage feedback senest den 1. juli 2021. Det betyder, at projektidéerne vil kunne indsendes som egentlige ansøgninger med henblik på 2. ansøgningsrunde 2021.

Fondens sekretariat forbeholder sig ret til at afvise projektideer, der ligger uden for fondens formål eller prioriterede temaer, samt projektidéer, der ikke er beskrevet tilstrækkeligt til at kunne vurderes eller som overskrider formaliakravene. De projektideer, som behandles af udvalget, vil modtage en skriftlig feedback, der har til formål at hjælpe ansøger på vej i retning af en bedre ansøgning. Feedbacken udformes om muligt som anbefalinger til hvilke opgaver, der bør udføres for at nå fra idé til ansøgning. Det bemærkes, at selv om man indarbejder feedbackens anbefalinger i den endelige ansøgning, er der ikke sikkerhed for en godkendt ansøgning.

Ansøgningsvejledning til forskningsprojekter

Ansøgningsvejledning til udviklingsprojekter