Spring over hovedmenu

Ansøger: Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Bevilling: 3,3 mio. kr. (2021)

Formålet med projektet er at opnå viden om gravides fysiske arbejdsbelastnin-ger: løft, personhåndtering, stående/gående arbejde og foroverbøjninger samt undersøge sammenhæng med graviditetsgener og negative graviditetsudfald. Mange gravide bliver fraværsmeldt pga. fysiske arbejdsbelastninger for at be-skytte dem selv og deres ufødte barn, men der er fortsat usikkerhed om, i hvilken grad gravide bør undgå dem, hvilket projektet vil bidrage til at afdæk-ke. Undersøgelsen vil blive udført vha. objektive målinger, observationer og tidstro selvrapporterede data af gravide i arbejde, der går til nakkefoldscan-ning. Undersøgelsen vil give sundhedspersonale og beslutningstagere større viden om gravides arbejdsmiljø til rådgivning og målrettelse af indsatser.