Spring over hovedmenu

Forebyggelse af COVID-19 og andre luftvejsinfektioner blandt sygehuspersonale: FOCUS-projektet

Ansøger: AMK Aarhus

Bevilling: 1,8 mio. kr. (2020)

Hovedformålet er at forebygge COVID-19 (SARS-Cov-2 smitte og COVID-19 sygdom) og andre luftvejsinfektioner blandt sygehuspersonale.

Forskningsspørgsmål: 1) I hvilket omfang kan tæt kontakt med COVID-19 patienter, arbejdsopgaver og arbejdsplads forklare den forøgede risiko for COVID-19 blandt sygehuspersonale? 2) Er tæt kontakt med patienter, arbejdsopgaver og arbejdsplads forbundet med forøget risiko for andre luftvejsinfektioner end COVID-19 og sygefravær blandt sygehuspersonale? 3) Hvilke værnemidler, afstande, retningslinjer og træning giver den bedste beskyttelse mod COVID-19 og andre luftvejsinfektioner?

De detaljerede og allerede indsamlede dag-til-dag oplysninger om eksponering, værnemidler, afstand og symptomer, de omfattende testresultater og muligheden for registerkobling med nationale data og medarbejderdata fra regionerne giver en, i international sammenhæng, unik mulighed for at besvare de stillede forskningsspørgsmål. Det forventes, at studiet vil give væsentlig ny viden om årsager til COVID-19 og andre luftvejsinfektioner blandt sygehuspersonale og om hvilke værnemidler, forholdsregler og træning, som giver den bedste beskyttelse. Dette er viden, som vil kunne ruste os mod fremtidige bølger af COVID-19 og andre luftvejsinfektioner.