Spring over hovedmenu

Chrom VI

Ansøger: COWI

Bevilling: 3,0 mio. kr. (2019)

Projektets overordnede formål er at undersøge Chrom VI-eksponeringen i Danmark gennem:

Kortlægning og pilotstudie af den nuværende eksponeringsrisiko på danske arbejdspladser.
Stationære målinger og personmålinger af Chrom VI i luft i arbejdsmiljøet sammenholdt med empiriske observationer og resultater af biomonitering af Chrom VI i eksponeredes blod.
Anvisning af muligheder for substitution, gode arbejdsmetoder og andre forebyggende foranstaltninger med henblik på at reducere udsættelsen.

Delrapport - Fase 1 - Kortlægning af Krom 6