Spring over hovedmenu

Arbejdsmedicinske udredninger

Review of the causal association between exposure to asbestos and the development of asbestosis

Ansøger: AMK Aalborg

Bevilling: 0,55 mio. kr. (2019)

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Erhvervssygdomsudvalget har vurderet, at der er behov for en udredning i form af et videnskabeligt referencedokument, der vurderer den mulige årsagssammenhæng mellem udsættelse for asbest i arbejdsmiljøet og udvikling af lungeasbestose. Der ønskes en vurdering dels af omfanget af udsættelsen, og dels om latenstiden for udvikling af lungeasbestose.

Udredningen skal på baggrund af den eksisterende, herunder den nyeste, litteratur, belyse, sammenfatte og vurdere den aktuelle viden om årsagssammenhæng mellem eksponering i arbejdsmiljøet for asbest og risikoen for udvikling af lungeasbestose som følge heraf. Dokumentet bør indeholde en beskrivelse af den statistiske sammenhæng, omfang, karakter og varighed af eksponeringen, konkurrerende årsagsfaktorer samt en evidensvurdering. Der bør særligt lægges vægt på en vurdering af dosis-responssammenhænge.

Udredning af sammenhængen mellem belastende og længerevarende stresspåvirkninger på arbejdspladsen og udvikling af psykisk sygdom i form af depression og belastningsreaktion (fraset posttraumatisk belastningsreaktion)

Ansøger: AMK Bispebjerg

Bevilling: 0,7 mio. kr. (2018)

Projektets formål er at sammenfatte og vurdere den epidemiologiske og medicinske dokumentation for en årsagsmæssig sammenhæng mellem belastende og længerevarende stresspåvirkninger på arbejdspladsen og udvikling af psykisk sygdom i form af depression og belastningsreaktion (fraset posttraumatisk belastningsreaktion).

Review of occupational exposures potentially able to cause allergic asthma

Ansøger: AU

Bevilling: 0,7 mio. (2016)

Det overordnede formål med denne undersøgelse er at præsentere og vurdere den videnskabelige dokumentation for en årsagssammenhæng mellem erhvervsmæssig udsættelse allergener (både højmolekylære og lavmolekylære allergener) og udvikling af allergisk astma. Udredningen er til brug for Erhvervssygdomsudvalget.