Spring over hovedmenu

Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg (DSU)

DSU består af ni medlemmer. Formanden udpeges af beskæftigelsesministeren. De øvrige otte medlemmer udpeges af Arbejdsmiljørådet.

DSU skal sikre, at fonden uddeler midler til forskning, der ud fra en strategisk vurdering er relevant.

DSU giver indstilling til beskæftigelsesministeren om:

  • En rullende strategi for forskning og udvikling i arbejdsmiljø
  • De overordnede, prioriterede forskningsemner i strategien
  • Uddeling af midler til forsknings- og udviklingsprojekter

Udvalgets sammensætning

Formand: Trine Bødker, vicedirektør i Arbejdstilsynet

Stedfortræder: Jesper Sørensen, Analyse og Metode, kontorchef i Arbejdstilsynet

Medlemsliste, Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg for perioden 1. januar 2023 – 31. december 2024.

Indstillende organisation Medlemmer Stedfortrædere
Fagbevægelsens Hovedorganisation

Konsulent Charlotte Bredal - FOA
T: 3343 4600
E: chbr001@foa.dk

Arbejdsmiljøkonsulent Stine Filtenborg - 3F
T: 70300300
E: stine.filtenborg@3f.dk

Arbejdsmiljøpolitisk konsulent Anne Helbo Jespersen - FH 
T: 35246017/40354014
E: ahj@fho.dk

Allan Pleman - PROSA

Per Tybjerg Aldrich - BUPL

Niels Sørensen - FH

     
Akademikernes Centralorganisation (AC) Forhandlingskonsulent Kim Melander Jensen
Dansk Magisterforening
T: 38 15 67 71
E: kmj@dm.dk

Arbejdsmiljøkonsulent Ditte Rask - Gymnasielærernes forening
E: dr@gl.org

Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

Chefkonsulent Jeppe Ørum
Dansk Arbejdsgiverforening
E: jor@da.dk

Chefkonsulent Katrine Nordbo Jakobsen - DA

E: knj@da.dk

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Landbrug & Fødevarer

Arbejdsmiljøchef Helle Birk Domino - SEGES
Landbrug & Fødevarer F.m.b.a.
T: 21337730
E: hbd@seges.dk

Arbejdsmiljøchef Morten Holm Bundgaard - FA

Mail: hbm@fanet.dk

Kommunernes Landsforening (KL), Danske regioner: og Skatteministeriet, Medarbejder og Kompetencestyrelsen Konsulent Nina Roth - KL
E: Niro@kl.dk

Chefkonsulent Preben Meier Pedersen - KL

Lederne (LH) Chefkonsulent Signe Tønnesen Bergmann - Lederne
T: 32833283
E: smt@lederne.dk

Arbejdsmiljøchef Lars Andersen - Lederne
T: 32833283

E: la@lederne.dk