Spring over hovedmenu

Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg (DSU)

DSU består af ni medlemmer. Formanden udpeges af beskæftigelsesministeren. De øvrige otte medlemmer udpeges af Arbejdsmiljørådet.

DSU skal sikre, at fonden uddeler midler til forskning, der ud fra en strategisk vurdering er relevant.

DSU giver indstilling til beskæftigelsesministeren om:

  • En rullende strategi for forskning og udvikling i arbejdsmiljø
  • De overordnede, prioriterede forskningsemner i strategien
  • Uddeling af midler til forsknings- og udviklingsprojekter

Udvalgets sammensætning

Formand: Trine Bødker, vicedirektør i Arbejdstilsynet

Stedfortræder: Jesper Sørensen, Analyse og Metode, kontorchef i Arbejdstilsynet

Medlemsliste, Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2022.

Indstillende organisation Medlemmer Stedfortrædere
Fagbevægelsens Hovedorganisation

Konsulent Charlotte Bredal
Forbundet af Offentligt Ansatte
Staunings Plads 1-3
1790 København V
Telefon: 33 43 46 00
Mail: chbr001@foa.dk

Arbejdsmiljøkonsulent Stine Filtenborg 3F

Kampmannsgade 4
1790 København V
Telefon.: 70 30 03 00
Mail: stine.Filtenborg@3f.dk

Arbejdsmiljøpolitisk konsulent Anne Helbo Jespersen
Islands Brygge 32 D
2300 København S

Arbejdsmiljøpolitisk konsulent Casper Arnsbo Poulsen
BAT

Arbejdsmiljøpolitisk konsulent Nina Hedegaard
Islands Brygge 32 D

2300 København S
Telefon: 35 24 64 43
Mail: nihe@fho.dk

Arbejdsmiljøpolitisk konsulent Lisbeth Kjersgård
Islands Brygge 32 D
2300 København S
Telefon: 35 24 65 44
Mail: likj@fho.dk

     
Akademikernes Centralorganisation (AC) Forhandlingskonsulent Minna Melgaard
Dansk Magisterforening
Nimbusparken 16
2000 Frederiksberg
Telefon: 38 15 66 16
Mail: mim@dm.dk
Politisk konsulent Kim Melander Jensen
Dansk Magisterforening
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
Mail: kmj@dm.dk
Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

Chefkonsulent Katrine Nordbo Jakobsen
Dansk Arbejdsgiverforening
Vester Voldgade 113
1790 København V
Telefon: 33 38 90 00
Mail: knj@da.dk

Chefkonsulent Lena Søby
Dansk Arbejdsgiverforening
Vester Voldgade 113
1790 København V
Telefon: 33 38 90 00
Mail: lsb@da.dk

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Landbrug & Fødevarer

Arbejdsmiljøchef Morten Holm Bundgaard

Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Amaliegade 7 
1256 København K
Telefon: 33 38 16 22 
Mail: mhb@fanet.dk

Arbejdsmiljøchef Helle Birk Domino SEGES
Landbrug & Fødevarer F.m.b.a.
Agro Food Park 15 
8200 Aarhus N
Telefon: 321 33 77 30 
Mail: hbd@seges.dk 
Kommunernes Landsforening (KL), Danske regioner: og Skatteministeriet, Medarbejder og Kompetencestyrelsen Konsulent Nina Roth
Kommunernes Landsforening
Weidekampsgade 10
2300 København S
Mail: Niro@kl.dk
Susanne Stærkind, Danske Regioner
Lederne (LH) Chefkonsulent Signe Tønnesen Bergmann
Lederne
Vermlandsgade 65
2300 København S
Telefon: 32 83 32 83
Mail: smt@lederne.dk
Arbejdsmiljøchef Lars Andersen
Lederne
Vermlandsgade 65
2300 København S
Telefon: 32 83 32 83
Mail: la@lederne.dk