Spring over hovedmenu

Uddeling af midler - 1. ansøgningsrunde 2024

Arbejdsmiljøforskningsfonden modtog i denne runde 39 ansøgninger, hvoraf 16 ansøgninger opfyldte de forskningsfaglige kvalitetskrav. Heraf blev 10 ansøgninger indstillet til bevilling af Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg ud fra en relevansvurdering af bl.a. samfundsmæssige perspektiver, omsætning til praktisk anvendelse og forventet betydning for arbejdsmiljøindsatsen.

Der uddeles midler til 10 projekter inden for disse arbejdsmiljøemner:

• Ergonomisk arbejdsmiljø: 1 ansøgning til 1,4 mio. kr.
• Kemisk arbejdsmiljø: 2 ansøgninger til i alt 6,1 mio. kr.
• Psykisk arbejdsmiljø: 4 ansøgninger til i alt 10,9 mio. kr.
• Projekter der går på tværs af arbejdsmiljøemner: 2 ansøgninger til i alt 5,4 mio. kr.
• En arbejdsmedicinsk udredning: 1 ansøgning til 1,1 mio. kr.

Disse projekter har fået bevilling i denne runde:

”Tekniske målinger af arbejdsmedicinske patienters skulderbelastning”
Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital (1,4 mio. kr.)

”PFAS på Arbejde – Eksponering i arbejdsmiljøet og hjertekarsygdom”
Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital (4 mio. kr.)

”SAFE-FIT: Sikker anvendelse af åndedrætsværn - evaluering af fit-test)”
Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital (2 mio. kr.)

”Trivsel i ældreplejen - Effekt- og virkningsevaluering af Sundhedsstyrelsens landsdækkende intervention til forebyggelse af voldsomme episoder i ældreplejen”
NFA (3,5 mio. kr.)

”Holdbart tilbage fra stress med kognitive vanskeligheder – Fase 2”
TeamArbejdsliv (2 mio. kr.)

”Effekt og brug af kropskameraer blandt frontpersonale”
Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde (3,4 mio. kr.)

”Professionel kapital og kvalitet i løsning af kerneopgaven”
TeamArbejdsliv (2 mio. kr.)

”Forbedret Arbejdsmiljø for MurerE (FAME): Mørteltypers indvirkning på ergonomi, støv og økonomi”
NFA (2,9 mio. kr.)

”Facilitering af organisatoriske arbejdsmiljøindsatser (FOAM)”
Syddansk Universitet (2,5 mio. kr.)

”Udredning af sammenhængen mellem påvirkninger i arbejdsmiljøet og udvikling af kronisk obstruktive lungelidelse, KOL”
Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital (1,1 mio. kr.)


Du kan her læse mere om de nye projekter her: https://amff.dk/projekter-og-rapporter/

Fonden takker alle ansøgere for den udviste interesse.