Spring over hovedmenu

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Arbejdsmiljøforskningsfonden er placeret under Beskæftigelsesministeriet, og den daglige sekretariatsbetjening og administration varetages af Arbejdstilsynet. Fonden uddeler, efter ansøgning, midler til forsknings- og udviklingsaktiviteter. Midlerne uddeles i åben konkurrence.

Arbejdsmiljøforskningsfonden lancerer nyhedsbrev

Efter sommerferien lancerer Arbejdsmiljøforskningsfonden et nyhedsbrev med resultater og ny viden fra projekter støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Du kan allerede nu tilmelde dig nyhedsbrevet ved at klikke på dette link

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Arbejdsmiljøforskningsfonden

Ministeren har godkendt Arbejdsmiljøforskningsfondens uddeling af midler til forsknings- og udviklingsprojekter

Arbejdsmiljøforskningsfonden modtog i denne runde i alt 48 ansøgninger, hvoraf 20 ansøgninger opfyldte de forskningsfaglige kvalitetskrav. Heraf blev 10 ansøgninger indstillet til bevilling af Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg ud fra en vurdering af bl.a. relevans, praktisk anvendelse og samfundsmæssige perspektiver. Ministeren har nu godkendt udvalgets indstilling.

Projekterne fordeler sig således på de temaer, der fremgik af fondens opslag:

 • Ergonomisk arbejdsmiljø: Fire projekter til i alt 9,2 mio. kr.
 • Kemisk arbejdsmiljø: Ét projekt til 2,4 mio. kr.
 • Psykisk arbejdsmiljø: To projekter til i alt 5,9 mio. kr.
 • Projekter der går på tværs af arbejdsmiljøemner: Ét projekt til 2,2 mio. kr.
 • Arbejdsulykker: Ét projekt til 3,5 mio. kr.
 • Opbygning af praksisrettet viden om forebyggelse af nedslidning (Arbejdsmiljøpuljen): Ét projekt til 2,5 mio. kr.

Læs mere her

Arbejdsmiljøforskningsfonden indkalder ansøgninger til 2. ansøgningsrunde 2022

Fonden indkalder ansøgninger til en ny ansøgningsrunde. Fonden ønsker at støtte forsknings- og udviklingsprojekter, som kan give ny viden om ét eller flere af disse temaer:

 • Sammenhænge mellem arbejdsmiljø og helbred
 • Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
 • Implementering og udbredelse af interventioner og indsatser

Der kan i denne ansøgningsrunde søges om midler til forskning og udvikling inden for:

 • Arbejdsulykker
 • Kemisk arbejdsmiljø
 • Ergonomisk arbejdsmiljø
 • Psykisk arbejdsmiljø

Der indkaldes desuden ansøgninger vedr. en arbejdsmedicinsk udredning om udvikling af Dupuytrens kontraktur (kuskehånd).

Der er afsat i alt ca. 20 mio. kr. i forbindelse med opslaget.

Ansøgningsfristen er 1. september 2022 kl. 12.00.

Læs opslaget her