Spring over hovedmenu

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Arbejdsmiljøforskningsfonden er placeret under Beskæftigelsesministeriet, og den daglige sekretariatsbetjening og administration varetages af Arbejdstilsynet. Fonden uddeler, efter ansøgning, midler til forsknings- og udviklingsaktiviteter. Midlerne uddeles i åben konkurrence.

Arbejdsmiljøforskningsfondens årlige konference 2022 den 12. januar udskydes pga. COVID-19

Pga. den hastigt stigende smitte ser vi os nødsaget til at udskyde konferencen.

Den nye dato er fastsat til

mandag den 2. maj kl. 9-16

på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Copenhagen, Amager Boulevard 70, 2300 Kbh. S

 

Som udgangspunkt vil programmet være det samme, men der kan komme ændringer. I så fald melder vi det naturligvis ud

Yderligere oplysninger

 

 

Ministeren har godkendt Arbejdsmiljøforskningsfondens uddeling af midler til forsknings- og udviklingsprojekter

I forbindelse med 2. ansøgningsrunde 2021 modtog Arbejdsmiljøforskningsfonden i alt 55 ansøgninger, hvoraf 21 ansøgninger opfyldte de forskningsfaglige kvalitetskrav. Heraf blev 10 ansøgninger og en tillægsbevilling indstillet til bevilling af Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg ud fra en vurdering af bl.a. relevans, praktisk anvendelse og samfundsmæssige perspektiver. Ministeren har nu godkendt udvalgets indstilling.

Læs mere her

 

Arbejdsmiljøforskningsfonden indkalder ansøgninger til 1. ansøgningsrunde 2022

Fonden indkalder ansøgninger til en ny ansøgningsrunde. Fonden ønsker at støtte forsknings- og udviklingsprojekter, som kan give ny viden om ét eller flere af disse temaer:

  • Sammenhænge mellem arbejdsmiljø og helbred
  • Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
  • Implementering og udbredelse af interventioner og indsatser

Der kan i denne ansøgningsrunde søges om midler til forskning og udvikling inden for:

  • Arbejdsulykker
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Ergonomisk arbejdsmiljø
  • Kemisk arbejdsmiljø

Fonden ønsker desuden i forbindelse med dette opslag særligt at støtte projekter, der belyser:

  • Corona-krisens betydning for arbejdsmiljøet
  • Helbredsmæssige konsekvenser af arbejdstidens tilrettelæggelse

Der er afsat i alt 25 mio. kr. i forbindelse med opslaget.

Ansøgningsfristen er 1. marts 2022 kl. 12.00.

Læs opslaget her