Spring over hovedmenu

Litteraturgennemgang

Litteraturgennemgang med supplerende analyser om årsager til ufrivillig, førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Ansøger: NFA
Bevilling: 1,0 mio. (2018)

Projektets formål er at skabe ny viden, som kan bruges til at forebygge ufrivillig, førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i Danmark. Denne viden vil blive indsamlet ved en systematisk og kritisk gennemgang og vurdering af den eksisterende videnskabelige litteratur om årsager til ufrivillig, førtidig tilbagetrækning. Årsagerne inkluderer fysiske og psykosociale arbejdsmiljøfaktorer samt faktorer udenfor arbejdslivet, især helbredsadfærd og helbredsmæssige faktorer.