Spring over hovedmenu

Epoxy og isocyanater

Ansøger: AMK Aarhus, 1 ph.d.
Bevilling: 3,4 mio. (2017)

Projektets overordnede formål er at forebygge eksem forårsaget af arbejde med epoxy.

Grænseværdier og overvågning af luftbårne kemiske stoffer har gennem mange år været en hjørnesten indenfor det kemiske arbejdsmiljøarbejde. Dette har dog ikke været tilfældet for kemisk eksponering af huden, formodentligt blandt andet fordi det er teknisk kompliceret og ressourcekrævende. Af samme grund ved man kun lidt om hvilke arbejdsforhold, som medfører hudeksponering. Dette gør sig ikke mindst gældende for epoxy, som man ofte ikke kan registrere, at man får på huden.  

Projektet vil gøre epoxy målbart og synligt, når stoffet kommer på huden, ved at tilsætte en fluorescerende tracer. Således vil man være i stand til, at registrere om medarbejdere, som arbejder med epoxy, bliver eksponeret, afdække arbejdsforhold, som er forbundet med forøget risiko for eksponering, og give umiddelbar feedback til medarbejderne, så de løbende kan træne optimale arbejdsgange.

Metoden er enkel at anvende og vil, hvis den virker, kunne overføres direkte til andre brancher, hvor der arbejdes med epoxy.