Spring over hovedmenu

Asbest

Ansøger: Arbejdsmedicinsk Klinik Aalborg

Bevilling: 3,0 mio. kr. (2019)

Hovedformålet er at kortlægge udsættelse for asbest og forekomst af subklinisk lungefibrose inden for bygge- og anlægsbranchen.

Over to år vil projektet dokumentere asbestforekomsten ved de typiske arbejdsopgaver på danske byggepladser med brug af personbårne målinger med opsamling på filtre suppleret med stationære målinger og aftryksprøver. Fiberkoncentration og fibertyper vil blive analyseret med delvist automatiseret elektronmikroskopi og røntgendiffraktion. Oplysninger om arbejdsforhold og andre forhold på arbejdspladserne vil blive brugt til at beskrive, hvad der betyder mest for asbestniveauerne. Nyudviklet computersoftware vil blive brugt til at analysere skanningsbilleder af lungerne for subklinisk fibrose og sammenligne fag med risiko for asbestudsættelse med fag uden denne risiko. Til arbejdet med at registrere arbejdsopgaver og - metoder som har betydning for asbestforekomsten i luften, vil app’en Safety Observer blive videreudviklet og anvendt.