Spring over hovedmenu

Ministeren har godkendt Arbejdsmiljøforskningsfondens uddeling af midler til forsknings- og udviklingsprojekter

Arbejdsmiljøforskningsfonden modtog i denne runde i alt 48 ansøgninger, hvoraf 20 ansøgninger opfyldte de forskningsfaglige kvalitetskrav. Heraf blev 10 ansøgninger indstillet til bevilling af Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg ud fra en vurdering af bl.a. relevans, praktisk anvendelse og samfundsmæssige perspektiver. Ministeren har nu godkendt udvalgets indstilling.

Projekterne fordeler sig således på de temaer, der fremgik af fondens opslag:

  • Ergonomisk arbejdsmiljø: Fire projekter til i alt 9,2 mio. kr.
  • Kemisk arbejdsmiljø: Ét projekt til 2,4 mio. kr.
  • Psykisk arbejdsmiljø: To projekter til i alt 5,9 mio. kr.
  • Projekter der går på tværs af arbejdsmiljøemner: Ét projekt til 2,2 mio. kr.
  • Arbejdsulykker: Ét projekt til 3,5 mio. kr.
  • Opbygning af praksisrettet viden om forebyggelse af nedslidning (Arbejdsmiljøpuljen): Ét projekt til 2,5 mio. kr.

Disse projekter har fået tildelt midler i denne runde:

Ergonomisk arbejdsmiljø

”Mekaniske eksponeringer i arbejdet og udvikling af alvorlig lænderyg-sygdom”, AMK Herning, 1 ph.d. (2,2 mio. kr.)

”Ergonomiske interventioner som behandlingen for arbejdsrelateret muskel-skeletbesvær i arm, skulder eller nakke: et systematisk Cochrane review”, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, (0,5 mio. kr.)

”GLA:D @rbejde”, NFA (3,9 mio. kr.)

”Kombinations-Ergonomi: Udvikling og afprøvning af ny tilgang til det ergonomiske arbejdsmiljøarbejde”, NFA (2,5 mio. kr.)

Kemisk arbejdsmiljø

”BIOBRAND 3 plus - Brandfolks eksponering ved brandslukning under forskellige træningsforhold og markører for risiko for kræft, hjerte-karsygdom og infertilitet”, NFA (2,4 mio. kr.)

Psykisk arbejdsmiljø

”Du Står ikke Alene (DUSA), Forebygger konkrete støttetiltag i arbejdet PTSD og sygefravær blandt ambulancereddere?”, AMK Odense, 1 ph.d. (3,1 mio. kr.)

”Digital chikane - Hvordan forebygger vi digital chikane på arbejdspladserne?”, AMK Herning (2,8 mio. kr.)

Tværgående arbejdsmiljøemner

”Arbejdsbetingede risikofaktorer for hørenedsættelse”, Syddansk Universitet, 1 ph.d. (2,2 mio. kr.)

Arbejdsulykker

”Erhvervsskoler som brobyggere til sikkert arbejde for unge lærlinge og elever”, NFA (3,5 mio. kr.)

Opbygning af praksisrettet viden om forebyggelse af nedslidning

”Integreret ulykkesforebyggelse i praksis”, AMK Herning (2,5 mio. kr.)

 

Du kan læse mere om projekterne her: https://amff.dk/projekter-og-rapporter/

Fonden takker alle ansøgere for den udviste interesse.