Spring over hovedmenu

Får man forhøjet blodtryk hvis man løfter i sit arbejde?

Resultater fra to danske befolkningsundersøgelser

Løftearbejde – hvem og hvorfor?

Hver gang du løfter øges dit blodtryk. Nogle jobgrupper har mange løft i deres arbejde og derfor kan disse jobgrupper have en øget risiko for forhøjet blodtryk i forhold til de jobgrupper, der ikke løfter i deres arbejde. Forhøjet blodtryk er årsag til 14 % af alle årlige dødsfald globalt. Også i Danmark giver forhøjet blodtryk anledning til produktionstab, sygefravær og førtidig død. Det kan virke paradoksalt, at løftearbejde kan være skadeligt for ens helbred, da styrketræning har vist at have en forebyggende effekt på forhøjet blodtryk. Men, for de med forhøjet blodtryk eksisterer der forsigtighedsprincipper for styrketræning; sådanne forsigtighedsprincipper findes ikke for de med forhøjet blodtryk, der har løftearbejde. En af årsagerne til, at der ikke findes tilsvarende forsigtighedsprincipper for løftearbejde kan være fordi der mangler viden, både om hvordan løftearbejde påvirker blodtrykket og om det påvirker risikoen for forhøjet blodtryk.

I spørgeskemaundersøgelser blandt arbejdstagere i Danmark angiver 31 % at have løftearbejde i ≥ 25 % af deres arbejdstid, og derfor kan en undersøgelse af blodtrykseffekter fra løftearbejde afsløre et potentiale for forebyggelse af forhøjet blodtryk, og dermed hjertekarsygdomme, blandt hver femte arbejdstager i Danmark.

Sammenhænge mellem løftearbejde og forhøjet blodtryk

Undersøgelser i to danske befolkningsundersøgelser (Østerbroundersøgelsen og Herlev/Østerbroundersøgelsen) danner grundlag for projektets resultater. I begge disse undersøgelser er information om løftearbejde indsamlet ved spørgeskema, hvilket indeholder nogle usikkerheder da besvarelsen beror på arbejdstagerens hukommelse og subjektive vurdering.

Resultaterne viste, at løftearbejde ser ud til at øge blodtrykket og dermed risikoen for at få forhøjet blodtryk samt andre hjertekarsygdomme, særligt blandt arbejdstagere, der er over 50 år eller i medicinsk behandling for forhøjet blodtryk. Hvorimod, at der blandt arbejdstagere under 50 år og de der ikke er i medicinsk behandling for forhøjet blodtryk, ikke sås sammenhænge mellem løftearbejde og blodtryk. Ved inddeling af deltagerne på baggrund af deres selvrapporterede fysiske aktivitet i arbejde og fritid, ved baseline, sås at jo højere niveau af fysisk aktivitet i fritiden jo lavere blodtryk havde de, ved baseline, uanset niveauet af fysisk aktivitet i arbejde. Disse lavere blodtryk som følge af højere niveau af fysisk aktivitet i fritiden sås ligeledes blandt de, der ikke var i medicinsk behandling for forhøjet blodtryk, men ingen sammenhænge mellem niveau af fysisk aktivitet i fritiden og arbejde sås for deltagere i medicinsk behandling for forhøjet blodtryk.

Perspektiver på løftearbejde og forhøjet blodtryk

Overordnet set angiver disse resultater, at løftearbejde hænger sammen med stigninger i blodtrykket blandt arbejdstagere er i medicinsk behandling for forhøjet blodtryk eller over 50 år. Dog viste resultaterne, uanset alder og løftearbejde, at de, der ikke er i behandling for forhøjet blodtryk har gavn af at være fysisk aktive i deres fritid, da et højere niveau af fysisk aktivitet i fritiden hænger sammen med et lavere blodtryk.

Da der stadig er en del usikkerheder omkring sammenhænge mellem løftearbejde og blodtryk, er der behov for mere viden, inden anbefalinger omkring løftearbejde kan udformes.